De Moervaartmeersen

De Moervaartmeersen

Leads  

De Moervaartmeersen liggen als een smalle strook van gemiddeld 200 m breed en een km lang langsheen de Moervaart, van aan het Keizershof tot de grens met Daknam. Het gebied bestaat uit vochtige hooilanden (= meersen) en enkele bosjes.

Deze meersen zijn niet zo breed als de meer stroomafwaarts gelegen gewezen vloeimeersen. De rijen knotwilgen en een dicht netwerk van sloten zijn opvallend in dit landschap, dat grotendeels als vochtig bloemenrijk grasland wordt beheerd door vzw Durme. Langsheen het Catharinastraatje, nabij dit informatiebord, bleef bij een reservaatperceel nog één der laatste rijen wilgenbomen uit onze streek bewaard. Een opvallend historisch landschapselement. Dergelijke bomen leverden tot omstreeks 1950 het hout waaruit de klompenmakers de toen vrij algemeen gedragen "houten schoenen" kapten.


Meer noordelijk zijn er heel wat bossen aangeplant in deze vallei. Maar wie verder het wandelpad langs de Moervaart richting Sinaai volgt, komt ook langs een vogelrijke moerasput omzoomd door rietvelden. Daar lag ooit een vochtig moerassig grasland dat in 1956 bij baggerwerken in de Moervaart werd opgespoten. Het is nadien als reservaatperceel aangekocht en in het kader van het landschapsherstel is het moeras er terug aangelegd in 2000.

GPS: 51.152486, 3.98808

Selecteer wat u op de kaart wil zien

Events

Winkels in de kijker